July 11, 2012
"Artykuł 269b § 1 kodeksu karnego:
Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 2, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Po skazaniu sprawcy za owo przestępstwo sąd orzeka przepadek określonych w nim przedmiotów. Gdy przedmioty nie stanowiły własności sprawcy, sąd może orzec ich przepadek."

Wokół artykułu 269b § 1 kodeksu karnego | prawo | VaGla.pl Prawo i Internet

July 9, 2012
"Trwają prace nad ustawą, która ma dać strażnikom miejskim broń i prawo do przeprowadzania kontroli osobistych - donosi “Gazeta Wyborcza”."

Nowe uprawnienia straży miejskiej? Broń, kontrole… - Polska - Fakty w INTERIA.PL

July 9, 2012
"

Van der Leeuw: I think one of the real difficulties of our current society is that we are so heavily invested in particular ways of doing things, because we’ve been doing them for a very long time and because we have invested huge amounts of capital in creating a particular infrastructure, and that decreases our possibility to conceive or create other options for ourselves. It basically reduces our resilience in an important way.

We actually train our kids in school into nonresilient thinking, because we always come up with single solutions, single options. We don’t train people to think in terms of alternatives. And that, after a while, creates a society that actually is fairly single-minded. From that perspective, I would argue that bigger emphasis on creativity in school is really important. I would argue that in order to deal with all the environmental problems that we have, we need to get to a point where people begin to think out of the box in order to change or deal with the challenges that we’re actually facing.

What we’re therefore beginning to do in teaching sustainability is that we basically throw our children in front of a problem. Rather than telling them how to solve it, we tell them, “Go and solve it,” and they come up with different solutions. But that kind of problem-based teaching is not very well-developed in other fields than medicine.

"

Sander van der Leeuw on resilience in the Roman Empire, prehistoric Australia, and ecology. - Slate Magazine

July 7, 2012
"Balcerowicz to Petelicki polskiej ekonomii . Takie same będą efekty jego przepoczwarzenia i kariery . Polskie szkolnictwo , jego upadek , jest konsekwencją moralnego upadku państwa , którego obywatele przestali być współgospodarzami , a stali się najemnymi pracownikami ponadnarodych korporacji , które przejeły media ,
banki i centralne instytucje . Upadek polskiej szkoły jest wynikiem realizowania zaleceń ponadnarodowego okupanta , który zwariował z arogancji . Normalni ludzie na tak zwanym zachodzie są przerażeni upadkiem publicznej oświaty . Przykład staczania się polskiego szkolnictwa do poziomu publicznej oświaty „zachodu” jest jednym z objawów tej choroby zwanej globalizmem."

Nauczyciel, wróg publiczny nr 1 | Antymatrix

July 7, 2012
"

Shanon uważa, że analiza tekstów biblijnych wskazuje, że działalność religijna Mojżesza odbywała się pod wpływem enteogenów i analizuje szczegółowo pięć epizodów z życia twórcy religii Izraela, które jego zdaniem wskazują na użycie mieszaniny akacji i ruty, występują bowiem w nich objawy charakterystyczne dla działania ayahuaski.

Pierwszy epizod miał miejsce na pustyni Synaju. Kiedy Mojżesz poprowadził stado owiec swojego teścia, Jetry, pod górę Horeb, ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia palącego się krzewu. A kiedy zdziwiony Mojżesz zaczął podchodzić, by się przyjrzeć, czemu krzew się nie spala, ze środka krzewu usłyszał głos boga (Wj 3,1-6). Otóż spotkanie z istotą boską jest jednym z najsilniejszych doznań występującym po silnym upojeniu się ayahuaską. Shanon zwraca uwagę, że widok płonącego i niespalającego się krzewu można interpretować jako dowód radykalnej zmiany stanu świadomości Mojżesza i jego poczucia czasu — aktualna chwila pod wpływem ayahuaski zmienia się w nieskończoność — płonący krzak dla Mojżesza płonie stale, podczas gdy zapewne obraz taki w świecie realnym trwał ułamek sekundy. Tak więc wizja Mojżesza łączy w sobie dwa elementy znane z odczuć szamanów Amazonii pijących ayahuaskę — kontakt z bóstwem i rozciągnięcie czasu w nieskończoność.

"

Jakie zioła palili ci napruci winem? « Piękno neurobiologii

July 6, 2012
"Just imagine if someone “discovers” that TCP/IP is being used to transfer these illegal BT packets all over the internets…"

BitTorrent Usage Increases In Europe, Following the Pirate Bay Blockade - Slashdot

July 5, 2012
"Na razie w dyskusji całkiem dobrze mają się argumenty takie, jak te, które padały we wczorajszej debacie. Trzeba chronić ludzi przed podróbkami leków, ponieważ to zagraża zdrowiu i życiu. Niby nic w tym nadzwyczajnego, ale przecież nie chodzi tu o podrobienie, a o ochronę monopolu na produkcję i dystrybucję. Jeśli niepowodujący zagrożenia zdrowia lek byłby “podrobiony” idealnie, a więc w istocie skopiowany “jeden do jednego”, to - podobnie jak “oryginalny” lek nie powodowałby zagrożenia zdrowia. Ale w tej dyskusji stosuje się skrót myślowy - tylko “legalni producenci oryginalnych leków” produkują je w taki sposób, że możemy przypuszczać, że nie będą one zagrażały zdrowiu. Podróbki w tym przypadku, to nie podróbki, tylko produkty, które udają leki, ale nie są ich kopiami, a jedynie np. korzystają z oznaczeń sugerujących, że dany produkt nie będzie zagrażał zdrowiu (np. korzystają ze znaków towarowych producentów produktów, które przechodzą przez jakieś badania, są poddani regulatorowi rynku). Czy prawo własności przemysłowej chroni przed zagrożeniem zdrowia? Niekoniecznie. Nie prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej powinno być tu narzędziem do wycofywania takich produktów z rynku, a takie narzędzia, których zadaniem jest ochrona konsumentów przed produktami szkodliwymi dla zdrowia."

Parlament Europejski odrzucił #ACTA, czyli preludium do dramatycznych wyborów | prawo | VaGla.pl Prawo i Internet

July 5, 2012
"Dziś na sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zdecydował o ACTA. Grupa polityczna EPL, czyli Europejska Partia Ludowa (do niej należą eurodeputowani z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego), próbowała jeszcze sprawić, by ACTA wróciła do parlamentarnej komisji ds handlu międzynarodowego, ale wniosek w tej sprawie został odrzucony. Następnie Parlament głosował nad samą umową ACTA. ACTA została odrzucona (478 za odrzuceniem, 39 przeciwko odrzuceniu, 165 osób wstrzymało się od głosu - zaraz pewnie pojawią się analizy uwzględniające nazwiska deputowanych)."

Parlament Europejski odrzucił #ACTA, czyli preludium do dramatycznych wyborów | prawo | VaGla.pl Prawo i Internet

July 3, 2012
"w ostatnim okresie szybko rośnie liczba odbiorców domowych dokonujących zmiany sprzedawcy. Wynika to z jednej strony z rosnących różnic w cenach energii i innych elementach ofert spółek energetycznych, a z drugiej z coraz ostrzejszej walki o klienta domowego. Kłóci się to trochę z deklaracjami, że taryfa G jest mało opłacalna dla dostawców i czasem trzeba do niej dokładać."

Uwalniamy rynek energetyczny | Ceny pod prąd - strona 1 - Polityka.pl

July 2, 2012
"In the first instance, he may have concluded that I approve of totalitarian regimes such as those that existed in Nazi Germany or the former Soviet Union because I asserted (145) that they were capable of “tremendous achievements … in the most technically sophisticated sciences.” (Incidentally, both of these regimes came into existence in the West and at a time when Western culture was at the height of its maturity.) My intention in citing these two regimes was to produce counter-examples to his categorical assertion that the production of science requires social freedom, a point that he makes yet again in his “Reply.” Hence, my references to the scientific accomplishments of these regimes in no way signifies some sort of endorsement of them, nor any belief that social freedom is not a positive value in its own right. All they mean is that social freedom does not seem to be a necessary condition for the production of science, as these two cases illustrate. Professor Huff, however, seems to be unable to differentiate between a statement of fact (one that I return to below, where I discuss some of the products of the “technically sophisticated sciences” under these regimes) and an opinion about the regime that produced that fact."

Review Article, George Saliba, Copyright©2002 BRIIFS 4, 2

Liked posts on Tumblr: More liked posts »